Jaro

Po vánočním a novoročním odpočinku se vše vrátilo zpět do starých kolejí. Jako každý rok nás v jarním období navštěvují soukromé i státní školky z Hostivic. Vždy je dětem popsána práce hasičů, či jak si počínat při požáru nebo jiné mimořádné události. Sledovat ty malé človíčky, jak hltají informace o naší činnosti, je vždy velmi povzbuzující. Co se týče dalších činností jednotky, jedná se opět o školení, kterých je začátkem roku požehnaně, a to např. práce s dýchací technikou nebo výcvik s novými technickými prostředky. Samozřejmě práce na technice na sebe nenechala dlouho čekat, a to zejména umístění nových prostředků do zásahových vozidel. To sebou nese kolikrát přestavbu vnitřních prostor nástavby a s tím spojenou velkou časovou náročnost. V měsíci únoru proběhla výroční valná hromada našeho sboru. Společně s našimi členy, členy okolních sborů, zástupců města a ostatních složek IZS jsme probrali a odprezentovali činnost za uplynulý rok 2022. Během tohoto shromáždění byli také ocenění někteří členové za odvedenou práci nebo za věrnost. Dále jsme ve spolupráci s MP Hostivice zabezpečovali hladký průběh masopustního průvodu. Březen jsme zahájili tzv. „Jarním velkým úklidem“ a prací na získávání dalších odborností, výrobě technických prostředků, přípravě dotací a vypracování cvičení na tento rok. To nejbližší by mělo být během měsíce dubna, a to na základní škole. Rádi bychom připomněli, že pokud půjdete okolo hasičské zbrojnice a bude otevřeno, nebojte se a přiveďte vaše ratolesti k nám. Moc rádi jim vše ukážeme a provedeme je po naší zbrojnici,  ať nemusí koukat přes plot, jak se často stává.

Sdílet na sociálních sítích ...