Rok 2022 v číslech

Rok 2022 byl z hlediska četnosti výjezdů a prováděných prací v podstatě stejný jako roky předešlé. V číslech se to má následovně. Jednotka vyjížděla k 67 zásahům, ke 4 dalším buď nevyjela z důvodu závady na technice nebo absenci strojníka a 4x byla jednotka odvolána před výjezdem krajským operačním střediskem. U zásahů jsme strávili více jak 281 hodin. Celkový souhrn je 18x požár, 22x technická pomoc, 6x záchrana osob a zvířat, 4x dopravní nehoda, 3x únik nebezpečných látek, 2x planý poplach a 12x jednotka vyjížděla k pracím, které nejsou vyhlašovány poplachově. Jednotka v průměru vyjížděla k zásahu v 7 minutě od vyhlášení poplachu. Největšími požáry uplynulého roku byl požár rodinného domu v Chýni a požár haly v Chrášťanech. Ačkoliv se tak nakonec nestalo, jednotka byla připravena vyslat družstvo i na požár v Hřensku. 

Během celého roku jsme se asi nejvíce soustředili na údržbu techniky, která postupně stářím trpí na čím dál častější poruchy. Na konci léta se při vší smůle závažně porouchal dopravní automobil Renault, a z důvodu potřebné velké investice a nejisté spolehlivosti se rozhodlo ve spolupráci s vedením města Hostivice, že bude pomocí výběrového řízení zakoupen vůz nový. Dodnes se to však nepovedlo, a tak nové vozidlo je stále v nedohlednu. Proto bychom takto rádi poděkovali našemu členovi Václavu Hákovi za zapůjčování osobního vozidla VW Caddy pro účely jak výjezdové jednotky, tak SDH. Během podzimu provedla jednotka několik školení a výcviků. Připomeňme si především výcvik ve vyprošťování u dopravních nehod, který byl pro naší jednotku velkým přínosem. 

V tomto roce se na nás však usmálo i štěstí, a to v podobě dotace. Po dlouhé řadě neúspěchů se podařilo získat dotaci vypsané Středočeským krajem na nákup žebříků a zásahových helem, jak jsme již psali v minulých číslech měsíčníků. Dále se podařilo zásadně opravit vozidlo Tatra, které již značně trpí stářím a na úspěšnou dotaci na nové vozidlo si ještě musíme pár let počkat. 

Tento rok se chceme věnovat co nejvíce výcviku, zdokonalování, opravám a údržbě hasičské zbrojnice, pokud to technika, čas, a hlavně naše rodiny dovolí. Je totiž jako každý rok potřeba poděkovat nejbližším za trpělivost a vstřícnost k našim časovým potřebám tak, aby Hostivice zůstaly, co se týče požární ochrany, co nejbezpečnější. Vám našim spoluobčanům, kolegům, kamarádům, známým a všem ostatním můžeme slíbit, že se budeme co nejvíce snažit, aby tomu tak bylo.

Sdílet na sociálních sítích ...