JSDH Hostivice


Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hostivice je zařazena v kategorii JPO III/2 s výjezdem do 10 min od vyhlášení poplachu. Stávající počet členů je 26, z toho 25 mužů a 1 žena. Jednotka k zásahu využívá tří vozidel CAS 20 Mercedes – Benz Atego, CAS 32 T815, DA Renault Master a jednoho přívěsu se člunem. Základní výbavou každého hasiče je v dnešní době zásahový oblek Vochoc FireHorse, boty Steitz Secura Fire Fighter Core II, kukla, technické a zásahové rukavice Holík, pracovní stejnokroj PS II Nomex, PS II bavlna a v neposlední řadě helma Gallet nebo Rosenbauer. Jednotka zasahuje u požárů a technických zásahů, úniků ropných látek a zřídka i u dopravních nehod. Zásahy jsou nejčastěji na katastrálním území Hostivice, Chýně, Jenče a dále i jinde na Praze – západ.