HISTORIE

Zásadním podnětem pro vznik hostivického sboru dobrovolných hasičů byla série velkých požárů v roce 1889, kdy vyhořela panská cihelna, stodola Josefa Trýby a panská kůlna u pracháren.

19. listopadu 1890 se konala ustavující valná hromada hostivického sboru dobrovolných hasičů, za účasti 66 členů. 21. 11. 1890 výbor požádal o přijetí do Župní hasičské jednoty Podkožovské Žďár. 15. 7. 1891 bylo zasláno 200 zlatých firmě Smékal na zbroj a ošacení.

20. září  1891 se konalo veřejné cvičení Sboru Hostivice a byla vysvěcena stříkačka. Dva dny nato, 22. září vyjel náš sbor do prvé akce – likvidace požáru ve Stodůlkách. Na základě zkušeností z naší první, ostré akce bylo rozhodnuto o tom, že sedláci musí dávat koně na příprež ke stříkačce.

18. května r. 1892 byl péčí o stříkačku pověřen zbrojník Josef Váňa a byla mu stanovena odměna 2 zlaté. Druhého září téhož roku jsme se podílely na hašení rodinného domku v Litovicích a za dobrou práci nám k prvému výročí založení SDH Hostivice, odsouhlasilo hostivické zastupitelstvo výměnu staré stříkačky za novou s doplatkem 400 zlatých. V roce 1894 pak byla zakoupena přenosná stříkačka od Josefa Luxe z Chocně.

V roce 1900 postavila obec na Husově náměstí vedle fary hasičskou zbrojnici, která sloužila hostivickému sboru až do postavení nové zbrojnice v Cihlářské ulici v 60. letech

V souvislosti se sloučením obcí v roce 1950 došlo k 1. 1. 1951 ke sloučení sborů Hostivice, Litovice a Jeneček a přejmenování na místní jednotku Československého svazu požární ochrany. Po roce 1990 se obnovil Sbor dobrovolných hasičů Hostivice

V roce 1965 bylo konečně započato se stavbou požární zbrojnice, která byla v roce 1972 dokončena. Do této zbrojnice byla přestěhována veškerá technika i výzbroj. V této zbrojnici v Cihlářské ulici jsou hasiči v současné době.