Začátek roku

Hasiči do nového roku vstoupili s mnoha úkoly a plány. Hned od začátku roku jsme ve spolupráci s městem podali dvě žádosti o dotace na vybavení jednotky. Zda se zadaří, to zatím nevíme, ale každá koruna navíc se hodí. Další nedílnou součástí jara bývají výcviky a školení našich členů. Jako první jsme zvolili výcvik na vodě, jelikož od podzimu disponujeme tzv. suchými obleky. Tyto obleky se používají k práci na vodě v podstatě v jakémkoliv počasí. Jednotka provedla nácvik záchrany tonoucího ze břehu a zároveň z motorového člunu. Jako topící se osoba byla použita figurína, zapůjčená od HZS středočeského kraje, která plave na hladině a má po namočení bezmála 80 kg. Během výcviku se všichni zúčastnění vystřídali na všech pozicích, a tak si mohli vyzkoušet jak záchranu různými způsoby, ovládání člunu a popřípadě jistili právě cvičící ze břehu. Celkově jsme cvičili cca 2 hodiny a pro všechny, dle jejich vlastních slov, byl výcvik velkým přínosem, jelikož pohyb v oblecích je znatelně jiný než klasické plavání. 

Dále proběhl pod vedením jednoho našeho člena výcvik nováčků k obsluze motorové pily a zásady kácení dřevin. Jako každý rok proběhlo školení na komunikaci pomocí radiostanic a nově školení na detektor plynů, který jednotka pořídila na konci tohoto roku. Detektor slouží hlavně k bezpečnosti zasahujících hasičů a k měření koncentrací například u úniku plynů. Mezi naše nejbližší plány patří školení dýchací techniky a rozšíření školení první pomoci, a to včetně praktického výcviku vedeného našimi zdravotníky.

 9. 2. 2022 zavítaly na naši zbrojnici děti z anglicko-české školky. Jako všem předešlým exkurzím, byla i těmto dětem vysvětlena práce hasičů, postup, jak reagovat, když zpozorují požár a následně si prohlédly naše veškeré vybavení. 

Na začátku února také proběhla na zbrojnici Výroční valná hromada. Tato sešlos se konala v „rodinném“ kruhu, a to z důvodu přetrvávající špatné epidemiologické situace. Doufáme, že příští rok se již tradičně sejdeme i s našimi kolegy z okolních sborů a činnost společně probereme a jak je zvykem i oslavíme. Schůze i přesto proběhla dle regulí. Starostou sboru a velitelem jednotky byl probrán a zhodnocen celý uplynulý rok, následně byla rozdána ocenění, například za příkladnou práci nebo za věrnost. Na samý konec padlo ze strany vedoucích poděkování směrem k našim rodinám, a to hlavně za trpělivost a pochopení k činnosti.          

Sdílet na sociálních sítích ...