Během podzimu, jak jsme již uvedli v minulém čísle hostivického měsíčníku, se rozjelo období školení a jiných prací. Hned v měsíci říjnu k nám zavítala třída lesní mateřské školky z Hostivic. Dětem jsme během cca 2 hodin vysvětlili práci hasičů, popsali jim, jak mají reagovat v krizové situaci, vysvětlili a ukázali vybavení hasičů, a to včetně oblečení a automobilů. Nakonec za vzorné chování a přístup k exkurzi mohly vyzkoušet hašení z cisterny TATRA 815 a každý dostal na památku hasičské omalovánky. 

Následně nás dne 21. 10. zastihla vichřice Ignatz, jejíž následky jednotka likvidovala dva dny. Další přišlo na řadu školení, a to zejména našich nových členů. Jednalo se o školení dýchací techniky tak, aby mohli během zásahu nosit ochranu dýchacích cest. Teorii i praxi splnili, a tak mohou být plnohodnotnými členy. Zúčastnili jsme se také školení na vyprošťování u dopravních nehod pod taktovkou našich kolegů z Mníšku pod Brdy. Naše jednotka sice není předurčena na tento typ zásahu, ale několikrát do roka se s tímto druhem zásahu potkáváme. Základním vybavením tento typ zásahu naše jednotka také disponuje, a proto je potřeba mít základní znalosti i v tomto odvětví. Během školení byla členům popsána karoserie vozidel, základní postupy vyprošťování a následně proběhla i praxe. Za super přístup a ochotu bychom rádi poděkovali kolegům z Mníšku. 

V úterý 9. listopadu jsme, jako téměř každý rok, byli přítomni u lampionového průvodu s ohňostrojem, a to jako požární dozor. Po ohňostroji jednotka provedla prolití pyrotechniky vodou a průzkum okolí termokamerou. Tady se krásně ukázala moderní technika, kdy jsme našli pozůstatky pyrotechniky, která měla 85 stupňů Celsia, ležela na suchém místě a pouhým okem nebyla vidět. 

Na zimu máme naplánovaná ještě dvě školení, a to zdravovědu, kterou povedou naši členové, kteří pracují jako zdravotníci a školení na záchranu z vody nebo zamrzlé vodní plochy.

Za celý kolektiv hasičů z Hostivic bychom chtěli všem popřát Veselé Vánoce a Šťastný nový rok PS: POZOR NA SVÍČKY! ☺

Sdílet na sociálních sítích ...