Rok 2023 u hasičů

Po delší době se vracíme s reportem o naší činnosti. Čím začít nejdříve?

                Nejspíše dotacemi. Po dlouhých letech převážně neúspěšných žádostí o dotace se povedlo tento rok několik úspěchů. Jedním z nich je dotace od Středočeského kraje ve výši 100.000, – Kč, určená na nákup digitálních radiostanic a druhá dotace od firmy ČEZ ve výši 35.000, – Kč, určená na nákup zařízení „mrtvý muž“. Obě dotace jsou ve fázi, kdy čekáme na dodání objednaného zboží. Třetí dotace vyhlášená KŘ HZS Středočeského kraje ve výši 44.463, -Kč, určená k pokrytí výdajů za školení členů, výjezdy mimo katastr obce a ochranné prostředky. Dále se povedlo podat žádost o dotaci na novou cisternu, kde jsou rozhodující body, které s každým rokem, kdy žádost opakujeme, přibývají, a tak snad jednou dosáhneme takového počtu bodů, aby se nám sen o nové cisterně vyplnil. Je totiž faktem, že Tatra z roku 1985 má prostě své odslouženo. 

                Dalším významným milníkem bylo pro nás úspěšně uzavřené výběrové řízení na dopravní automobil, který, doufejme, dorazí někdy v polovině roku 2024. Stojí za zmínku i získání techniky bezúplatným převodem od HZS ČR, jako jsou rozbrušovací pila, a hlavně osobní automobil Škoda Roomster, který zalepí, alespoň částečně, chybějící dopravní automobil a dále veškeré jízdy pro materiál, do servisů a všeho ostatního co je pro fungování jednotky potřeba. Toto všechno bylo do dnešní doby zajišťováno našimi osobními automobily, a to bez nároku na palivo či finance. Není však vše zalité sluncem! Potkaly nás i nepříjemné věci, počínaje závadami na zbrojnici, poruchami techniky, zapříčiněné hlavně stářím vozidel, kdy naposledy jde například o korodující kabinu a závadu na čerpadle u vozidla Mercedes Benz – Atego. Bohužel i náhlým odchodem velkého počtu členů, ať už kvůli odstěhování se mimo Hostivice, rodinným důvodům nebo i tím, že nenávratně všichni stárneme. Proto jsme opět tento rok vyhlásili nábor členů. Je však důležité říct, že za celkem 3 měsíce, kdy byl inzerát aktivní, se povedlo nabrat jen dva nové členy, kteří procházejí v tuto chvíli výcvikem. Faktem je, že po celé republice hasiči jednoduše vymírají a mladí nejsou. Nikomu se v dnešním uspěchaném a drahém světě nechce okrádat se o svůj volný čas, a to ještě s vidinou nulového zisku. Jsme proto rádi, že noví členové zapadli a zatím fungují na 100 %. Co se týče výjezdové činnosti, tak k 10. 11. 2023 evidujeme 61 zásahů, z toho 21 požárů, 13 technických zásahů, 13 záchran osob nebo zvířat, 5 úniků nebezpečných látek, 1 dopravní nehodu a 5 transportů pacientů. Dá se tedy očekávat, že do konce roku něco přibude a půjde tak o rekordní rok, co se zásahů týče.                

Závěrem je určitě nutno říct, že rok 2023 byl dosti náročný a bez podpory našich rodin, na které dopadá naše činnost mnohdy více než by bylo vhodné, by se to zvládnout nedalo. A proto manželky, přítelkyně, rodiče, dcery, synové a všichni ostatní – DĚKUJEME!

Sdílet na sociálních sítích ...