1.

1. Dne 2. 1. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – transport pacienta v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů, další dva členové se dostavili osobním vozem. Po příjezdu na místo byl proveden vstup do bytu pomocí speciálního nářadí a žebříku. Následně ve spolupráci s dalšími složkami IZS bylo provedeno vynesení pacienta. Na místě společně s PČR, HZS Kladno a ZZS ASČR.


2.

2. Dne 9. 1. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana zvířat, přimrzlý kačer v Hostivici. Jednotka vyjížděla v počtu 1+3 členů s CAS 20 Mercedes Benz – Atego. Po příjezdu na místo jsme situaci vyhodnotili a ihned šli Donaldovi na pomoc. Jedno lehké sklouznutí a trojitý axel dostal jedno z členů na místo této nešťastné události. Po dohodě s kačerem a sepsání dotazníku GDPR jsme jej předali do péče pracovníků záchranné stanice Praha, kde má kvůli svým zraněním domluvené lázně. Na místě společně s HZS Kladno.


3.

3. Dne 30. 1. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach, záchrana z vody. Mělo se jednat o přimrzlou baletku z inscenace Labutího jezera. Jednotka tak vyrazila na pomoc s CAS 20 Mercedes Benz – Atego s lodním přívěsem v počtu 1+5 členů. Po příjezdu do obce Jeneč, kde se mělo představení odehrávat, jsme zjistili, že baletka je na svých nohou a provádí otočku z druhého dějství. Po chvilce pozorování jsme se odebrali zpět na základnu.


4.

4. Dne 2. 2. 2024 byl JSDH Hostivice byl vyhlášen poplach technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů, masivní únik vod v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Průzkumem na místě zásahu bylo zjištěno, že jde o poškozené potrubí ve zdi rodinného domu. Společně s jednotkou HZS Kladno a TSH se únik podařilo zastavit.


5.

5. Dne 8. 2. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek do ovzduší, únik plynu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Na místo zásahu dorazila jednotka společně s PČR a MP Hostivice. Průzkumem bylo zjištěno, že na místě je cítit zápach plynu, ale měřením žádné zvýšené hodnoty v okolí HUP ani v bytovém domě nebyly zaznamenány. Na místo byl povolán technik. Na místě společně s HZS Kladno.


6.

6. Dne 14. 2. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, otevření uzavřených prostor, zabouchnutý byt a uvnitř zaplá trouba. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na místě již zasahuje MP Hostivice. Jednotka provedla vstup do bytu pomocí speciálního nářadí a odvětrání prostor


7.

7. Dne 14. 2. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob, resuscitace v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu bylo zjištěno, že osoba je již částečně při vědomí. Jednotka provedla kontrolu životních fukcí a předala osobu ZZS. Na místě společně s MP Hostivice


8.

8. Dne 20. 2. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, pípající čidlo na plyn v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Na místo zásahu dorazila jednotka jako první. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o poruchu čidla a nebyly naměřeny žádné zvýšené hodnoty v kotelně ani okolí HUP. Na místě společně s HZS Kladno.


9.

9. Dne 8. 3. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, transport pacienta v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego 1+3 členů. Po příjezdu na místo jednotka ve spolupráci s HZS Kladno, MP Hostivice transportovala pacienta do sanitního vozu. Poté vozidlem VEA Škoda Roomster doprovodili ZZS do nemocničního zařízení kde pomohli s dalším transportem.


10.

10. Dne 25. 3. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár nákladního vozidla v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Na místo zásahu jednotka dorazila první. Velitel rozhodl o nasazení na hašení a chlazení jeden vysokotlaký proud. Po ochlazení byl proveden průzkum termokamerou a vyčkání na odtahovou službu. Na místě společně s HZS Praha, Kladno, PČR, MP Hostivice.


11.

11. Dne 28. 3. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, odstranění stromu z komunikace v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo jednotka za pomoci motorové pily a ženijního nářadí strom odklidila.


12.

12. Dne 1. 4. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár nízké budovy v Chýni. Jednotka na místo zásahu byla vyslána jako posilová s CAS 32 T815 v počtu 1+3 členů a další člen se na místo dostavil vlastním OA. Jednotka na místě zásahu prováděla doplňování zasahujících cisteren a následně členové jednotky prováděli rozebírací a hasební práce. Na místě společně s HZS Kladno, Praha, Beroun, JSDH Chýně, Rudná, Drahelčice, Úhonice, Hostouň, PČR, ZZS Hostivice.


13.

13. Dne 11. 4. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár nízké budovy, garáže v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 a CAS 32 T815 v počtu 1+2 členů. Jednotka dorazila na místo první a po násilném vstupu byl požár uhašen pomocí jednoho ,,C” proudu. Následně společně s dalšími jednotkami bylo provedeno odvětrání budovy. Na místě společně s HZS Kladno, Praha, MP Hostivice a PČR.


14.

14. Dne 12. 4. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár dodávky na dálnici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Na místo zásahu jednotka dorazila jako první a průzkumem bylo zjištěno, že nejde o požár ale o technickou závadu na vozidle. Následně byl proveden průzkum termokamerou. Na místě společně s HZS Letiště Praha, HZS Kladno.


15.

15. Dne 13. 4. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, únik nebezpečných látek na komunikaci v Hostivici. Jednotka vyjížděla CAS 20 Mercedes Benz – Atego 1+2 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že jde o únik motorové nafty z OA. Jednotka na úklid použila sorbent a odmašťovací kapalinu. Na místě společně s HZS Kladno; PČR a MP Hostivice


16.

16. Dne 17. 4. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, shromaždiště osob, kouř ze stropu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 32 T815 v počtu 1+3 členů. Jednotka na místo dorazila první. Průzkumem zjistila, že byla provedena evakuace osob a jednalo se o technickou závadu osvětlení. Jednotka provedla kontrolu termokamerou s negativním výsledkem na zvýšené teploty. Na místě společně s HZS Kladno.


17.

17. Dne 18. 4. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob z uzavřených prostor v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo byl byt otevřen a pacient předán ZZS. Na místě společně s HZS Kladno, MP Hostivice a ZZS ASČR.


18.

18. Dne 10. 5. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob z uzavřených prostor v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 osob. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že na místě již zasahuje PČR a ZZS. Jednotka provedla nenásilný vstup do budovy a pomohla společně s ostatními složkami dvěma seniorům. Na místě společně s HZS KLADNO a MP Hostivice.


19.

19. Dne 11. 5. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár odpad, ostatní v Hostivici. Jednotka vyjížděla CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 a CAS 32 T815 v počtu 1+1 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se o požár nejedná a ohlašovatel viděl kouř z projíždějící parní lokomotivy. Na místě společně s PČR


20.

20. Dne 13. 5. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana zvířat z vody, pes spadl do studny v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že pejsek je agresivní nejspíš z důvodu strachu a vyčerpání. Za použití odchytové tyče a jednoho člena vybaveného suchý oblekem se povedlo pejska vytáhnout. Následně byl předán MP Hostivice


21.

21. Dne 14. 5. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek na komunikaci v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+2 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že jde o únik motorové nafty po technické závadě na vozidle. Jednotka provedla úklid cca 150m dlouhé skrny a řízení dopravy. Na místě společně s HZS Kladno a PČR.


22.

22. Dne 17. 5. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technický pomoc, odstranění stromu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego 1+4 členů. Jednotka provedla odstranění jednoho stromu přes stezku. Dále byl poblíž nalezen strom vyvracený nad jinou stezkou. Ten bohužel nebylo v silách jednotky odstranit. Stezka byla označena páskou zákaz vstupu.


23.

23. Dne 20. 5. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár výškové budovy, kouř na chodbě v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Na místo zásahu jednotka dorazila první a průzkumem bylo zjištěno, že jde naštěstí jen o připálené jídlo. Na místě společně s HZS Kladno, Praha a MP Hostivice.


24.

24. Dne 21. 5. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob, z uzavřených prostor v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+2 členů. Na místo zásahu dojela jednotka jako první a pomocí speciálního nářadí ve spolupráci s HZS Kladno se podařilo prostory otevřít. Na místě společně PČR a MP Hostivice


25.

25. Dne 26. 5. 2024 byl JSDH Hostivice vylášen poplach – odstranění nebezpečných stavů, starší osoba upadla a volá o pomoc v Hostivici. Jednotka vyjížděla CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů a další se dostavil na místo osobním automobilem. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že osoba již sedí, je u ní jeden z našich členů a jednotka provedla základní vyšetření a povolání ZZS. Následně pomohla s transportem do sanitního vozidla. Na místě společně s MP Hostivice.


26. – 28.

26. – 28. Dne 31. 5. 2024 jednotka vyjížděla celkem ke třem událostem, kdy jsme řešili čerpání vody, odstranění nebezpečných stavů, monitoring vodních toků, a to vše ve spolupráci se zastupiteli města, technickými službami a MP Hostivice. Plnění a rozvoz protipovodňových pytlů, odstraňování překážek na vodním toku, čerpání vody, čištění kanálových vstupů a monitoring stavu vody byla naše činnost do pozdních nočních hodin. Dnes ráno byla provedena poslední kontrola. Zatím vše vypadá dobře a uvidíme, co přinese čas. Všem děkujeme za pomoc!


29.

29. Dne 1. 6. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, odstranění stromu z komunikace a el. vedení v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 a VEA Škoda Roomster v počtu 1+1 členů. Po příjezdu na místo zásahu provedla jednotka odstranění stromu z komunikace, zábor místa pomocí vytyčovací pásky a povolání pracovníků rozvodných sítí. Na místě společně s MP Hostivice.


30.

30. Dne 1. 6. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, dopravní prostředky v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 a CAS 32 T815 v počtu 1+3 členů. Jednotka se na místo zásahu dostavila jako první a následným průzkumem bylo zjištěno, že nejde o požár vozidla, nýbrž o technickou závadu na vozidle. Následně bylo provedeno odpojení akumulátoru a kontrola termokamerou. Na místě společně s HZS Kladno.


31.

31. Dne 2. 5. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů. Na žádost starosty města jednotka dovezla pomocí CAS32 T815 na Hostivice JIH užitkovou vodu. Na místě společně s MP Hostivice


32.

32. Dne 3. 6. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, nízké budovy, je cítit kouř nebo plyn v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Další dva členové byli v pohotovosti na stanici pro výjezd s CAS 32. Na místo jednotka dorazila jako první a průzkumem bylo zjištěno, že šlo o závadu na elektroinstalaci. Na místě společně s HZS Kladno.


33.

33. Dne 6. 6. 2024 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob, uzavřené prostory v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+2 členů. Po příjezdu na místo jednotka provedla nenásilné vniknutí do bytu a pomoc s transportem pacienta. Na místě společně s HZS Praha, HZS Letiště Praha, PČR, MP Hostivice, ZZS SČK.