1.

1. Dne 19. 1. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob z uzavřených prostor v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo zásahu byly prostory otevřeny pomocí speciálního nářadí. Na místě společně s HZS Kladno a PČR.


2.

2. Dne 29. 1. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob z uzavřených prostor v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že osoba si již svépomocí otevřela a zásah jednotky není potřeba. Na místě společně s ZZS Středočeského kraje a PČR.


3. – 5.

3) 3. 2. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach, technická pomoc – odstranění stromu v obci Jeneč. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Jednotka provedla odstranění pomocí ženijního nářadí.

4) 4. 2. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach, technická pomoc – odstranění stromu v obci Hostivice. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Jednotka provedla odstranění pomocí motorové pily a ženijního nářadí.

5) 4. 2. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach, technická pomoc – odstranění stromu v obci Hostivice. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Odstranění stromu nebylo možné a nacházel se na soukromém pozemku. Místo proto bylo předáno majiteli a označeno páskou.


6.

6. Dne 11. 2. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob z uzavřených prostor v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že jde o ženu uvězněnou na balkóně. Hasiči pomocí žebříku a speciálního nářadí prostory bytu otevřeli. Na místě společně s HZS Kladno a MP Hostivice.


7.

7. Dne 27. 2. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek do ovzduší v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo provedla jednotka průzkum pomocí detektoru plynů s negativním výsledkem. Místo bylo následně předáno pracovníkům plynárenské pohotovosti. Na místě společně s HZS Kladno.


8.

8. Dne 10. 3. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, únik žíraviny z kamionu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 32 T815 v počtu 1+2 členů. Na místě zásahu byla jednotka jako záloha pro profesionální kolegy HZS Kladno.


9.

9. Dne 11. 3. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, odstranění stromu z komunikace v obci Jeneč. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo zásahu byl strom odstraněn pomocí ženijního nářadí.


10.

10. Dne 17. 3. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, transport pacienta v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu bylo zjištěno, že na místě již zasahuje MP Hostivice a ZZS. Jednotka dále asistovala kolegům ZZS SčK. Na místě společně s HZS Praha a HZS Kladno.


11.

11. Dne 28. 3. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach, záchrana osob, zvířat – kočka uvízlá v okapu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo jsme navázali oční kontakt s avizovaným kočičákem a hned bylo jasné, že je opravdu v nesnázích. Následovalo okamžité nasazení žebříku a snesení. Po troše pomazlení s naší městskou policistkou jsme si podali navzájem packu a rozutekli se všichni k domovům.


12.

12. Dne 29. 3. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach záchrana osob – otevření bytu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že již není potřeba zásahu naší jednotky.


13.

13. Dne 7. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár polního porostu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 32 T815 v počtu 1+3 a CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+1 členů. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Na místě společně s HZS Kladno.


14.

14. Dne 11. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, odstranění stromu z vozovky v Hostivici. Jednotka vyjížděla CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo zásahu byl strom rozřezán pomocí motorové pily a následně komunikace uklizena.


15.

15. 15. Dne 14. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, snesení pacienta v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+1 členů. Po příjezdu na místo zásahu jednotka ve spolupráci s Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje snesli pacienta ve vakuové matraci do sanitního vozu. Na místě společně s ZZS SČK a HZS Kladno.


16.

16. Dne 18. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, střechy průmyslového objektu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 a CAS 32 T815 v počtu 1+3 členů. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach. Nahlášený kouř způsobilo zařízení na kalení oceli. Na místě společně s HZS Kladno.


17.

17. Dne 20. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár osobního automobilu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se o požár nejedná, nýbrž o technickou závadu na motoru vozidla. Jednotka provedla preventivně měření termokamerou. Na místě společně s HZS Kladno


18.

18. Dne 18. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár popelnice v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že zaměstnancům blízké firmy se požár již podařilo uhasit. Jednotka provedla kontrolu termokamerou na skrytá ohniska.


19.

19. Dne 18. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, odstranění stromu, který hrozí pádem na budovu. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo zasahu byl pád stromu usměrněn pomocí motorové pily a lan. Na místě společně s HZS Kladno


20.

20. Dne 27. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, průmyslové objekty, Kladno Dubí. Jednotka vyjížděla s CAS 32 T815 v počtu 1+2 členů. Po příjezdu na místo jednotka prováděla doplňování vody, hasební práce a následně kyvadlovou dopravu vody na místo zásahu.


21.

21. Dne 29. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, popelnice v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že jde o drobný požár odpadkového koše. Jednotka provedla dohašení. Na místě společně s HZS Kladno a JSDH Chýně. I když se jednalo o malý požár, chtěli bychom pochválit přístup dvou dětí, které požár ohlásily tak, jak měly a nebylo jim jedno, co se v jejich městě děje. DĚKUJEME!