1.

1. Dne 19. 1. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob z uzavřených prostor v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo zásahu byly prostory otevřeny pomocí speciálního nářadí. Na místě společně s HZS Kladno a PČR.


2.

2. Dne 29. 1. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob z uzavřených prostor v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že osoba si již svépomocí otevřela a zásah jednotky není potřeba. Na místě společně s ZZS Středočeského kraje a PČR.


3. – 5.

3) 3. 2. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach, technická pomoc – odstranění stromu v obci Jeneč. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Jednotka provedla odstranění pomocí ženijního nářadí.

4) 4. 2. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach, technická pomoc – odstranění stromu v obci Hostivice. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Jednotka provedla odstranění pomocí motorové pily a ženijního nářadí.

5) 4. 2. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach, technická pomoc – odstranění stromu v obci Hostivice. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Odstranění stromu nebylo možné a nacházel se na soukromém pozemku. Místo proto bylo předáno majiteli a označeno páskou.


6.

6. Dne 11. 2. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob z uzavřených prostor v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že jde o ženu uvězněnou na balkóně. Hasiči pomocí žebříku a speciálního nářadí prostory bytu otevřeli. Na místě společně s HZS Kladno a MP Hostivice.


7.

7. Dne 27. 2. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek do ovzduší v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo provedla jednotka průzkum pomocí detektoru plynů s negativním výsledkem. Místo bylo následně předáno pracovníkům plynárenské pohotovosti. Na místě společně s HZS Kladno.


8.

8. Dne 10. 3. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, únik žíraviny z kamionu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 32 T815 v počtu 1+2 členů. Na místě zásahu byla jednotka jako záloha pro profesionální kolegy HZS Kladno.


9.

9. Dne 11. 3. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, odstranění stromu z komunikace v obci Jeneč. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo zásahu byl strom odstraněn pomocí ženijního nářadí.


10.

10. Dne 17. 3. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, transport pacienta v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu bylo zjištěno, že na místě již zasahuje MP Hostivice a ZZS. Jednotka dále asistovala kolegům ZZS SčK. Na místě společně s HZS Praha a HZS Kladno.


11.

11. Dne 28. 3. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach, záchrana osob, zvířat – kočka uvízlá v okapu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo jsme navázali oční kontakt s avizovaným kočičákem a hned bylo jasné, že je opravdu v nesnázích. Následovalo okamžité nasazení žebříku a snesení. Po troše pomazlení s naší městskou policistkou jsme si podali navzájem packu a rozutekli se všichni k domovům.


12.

12. Dne 29. 3. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach záchrana osob – otevření bytu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že již není potřeba zásahu naší jednotky.


13.

13. Dne 7. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár polního porostu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 32 T815 v počtu 1+3 a CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+1 členů. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Na místě společně s HZS Kladno.


14.

14. Dne 11. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, odstranění stromu z vozovky v Hostivici. Jednotka vyjížděla CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo zásahu byl strom rozřezán pomocí motorové pily a následně komunikace uklizena.


15.

15. 15. Dne 14. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, snesení pacienta v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+1 členů. Po příjezdu na místo zásahu jednotka ve spolupráci s Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje snesli pacienta ve vakuové matraci do sanitního vozu. Na místě společně s ZZS SČK a HZS Kladno.


16.

16. Dne 18. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, střechy průmyslového objektu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 a CAS 32 T815 v počtu 1+3 členů. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach. Nahlášený kouř způsobilo zařízení na kalení oceli. Na místě společně s HZS Kladno.


17.

17. Dne 20. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár osobního automobilu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se o požár nejedná, nýbrž o technickou závadu na motoru vozidla. Jednotka provedla preventivně měření termokamerou. Na místě společně s HZS Kladno


18.

18. Dne 18. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár popelnice v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že zaměstnancům blízké firmy se požár již podařilo uhasit. Jednotka provedla kontrolu termokamerou na skrytá ohniska.


19.

19. Dne 18. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, odstranění stromu, který hrozí pádem na budovu. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo zasahu byl pád stromu usměrněn pomocí motorové pily a lan. Na místě společně s HZS Kladno


20.

20. Dne 27. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, průmyslové objekty, Kladno Dubí. Jednotka vyjížděla s CAS 32 T815 v počtu 1+2 členů. Po příjezdu na místo jednotka prováděla doplňování vody, hasební práce a následně kyvadlovou dopravu vody na místo zásahu.


21.

21. Dne 29. 4. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, popelnice v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že jde o drobný požár odpadkového koše. Jednotka provedla dohašení. Na místě společně s HZS Kladno a JSDH Chýně. I když se jednalo o malý požár, chtěli bychom pochválit přístup dvou dětí, které požár ohlásily tak, jak měly a nebylo jim jedno, co se v jejich městě děje. DĚKUJEME!


22.

22. Dne 23. 5. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu na dětském hřišti v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Průzkumem na místě zásahu bylo zjištěno, že se zde žádné hnízdo nenachází. Jednalo se o planý poplach. Na místě společně s MP Hostivice.


23.

23. Dne 3. 6. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, doutnající místo po pálení v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+2 členů. Po příjezdu bylo zjištěno, že požár byl uhašen pomocí hasicího přístroje, jednotka provedla prolití vodou a kontrolu skrytých ohnisek.


24.

24. Dne 13. 6. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana zvířat z hloubky, uvězněná kachňata v kanálu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 osob. Po příjezdu na místo byl kanál, do kterého kachňata spadla, rozebrán, jednomu se podařilo utéct, druhému jsme pomohli se vrátit k matce, ta čekala netrpělivě opodál. Na místě společně s MP Hostivice a HZS Kladno.


25.

25. Dne 16. 6. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob z uzavřených prostor v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+2 členů. Průzkumem na místě zásahu bylo zjištěno, že se MP Hostivice již povedlo uzavřený byt otevřít. Na místě společně s PČR.


26.

26. Dne 17. 6. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár nízké budovy v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Během cesty k zásahu byla jednotka odvolána jednalo se o planý poplach.


27.

27. Dne 21. 6. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana zvířat, uvězněná kachňata v kanalizaci. Naše pojízdná veterinární stanice Mercedes Benz – Atego vyrazila se čtyřmi odborníky na divokou zvěř vstříc svému osudu. Po příjezdu na místo jsme hrdinně naskákali do kanalizace a povedlo se vytáhnout 2 kachňata. Obě byla předána matce. Šlo však asi o zlobivé jedince, jelikož tentokát na nás matka nepočkala a odštrádovala si to se zbytkem mláďat bezmála přes půl města.


28.

28. Dne 2. 7. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, otevření uzavřených prostor, tekoucí voda po havárii v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla uzavření přívodu vody do bytové jednotky a dále vyčkala do příjezdu majitele. Na místě společně s HZS Kladno a MP Hostivice.


29.

29. Dne 3. 7. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár dopravního prostředku, doutnající kolo po závadě v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Jednotka po příjezdu na místo provedla kontrolu termokamerou a ochlazení pneumatiky vodou pomocí vysokotlakého proudu. Následně bylo vozidlo odtlačeno, aby nevadilo provozu na komunikacích. Na místě společně s MP Hostivice a HZS Kladno


30.

30. Dne 3. 7. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, proražená nádrž u dodávky, uniká nafta na komunikaci v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+2 členů. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla ustavení techniky nárazníkovým systémem, provedla protipožární opatření, zasypání a odmaštění komunikace, a dále sečkala do příjezdu ŘSD. Na místě společně s HZS Kladno a PČR.


31.

31. Dne 12. 7. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, snesení pacienta v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+2 členů. Po příjezdu na místo zásahu jednotka ve spolupráci s Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje a Městskou policií Hostivice snesli pacienta do sanitního vozu. Na místě společně s HZS Kladno.


32.

32. Dne 16. 7. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár nízké budovy v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Na místo zásahu se naše jednotka dostala první a zahájila hasební práce, násilný vstup a průzkum termokamerou. Na místě společně s HZS Kladno, Praha, HZSp Letiště Praha, JSDH Chýně, Hostouň, PČR


33.

33. Dne 23. 7. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, polního porostu v Unhošti. Jednotka vyjížděla s CAS 32 T815 v počtu 1+3 členů. Na místo zásahu byla jednotka povolána jako posilová a na místě zásahu prováděla hasební práce. Na místě společně s HZS Kladno, Stochov, JSDH Unhošť, Braškov, Hřebeč, Hostouň, Úhonice, Žilina a další.


34.

34. Dne 24. 7. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, dopravní prostředky v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+2 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se majiteli podařilo požár uhasit hasícím přístrojem. Jednotka provedla odpojení akumulátoru a průzkum termokamerou na skrytá ohniska. Na místě společně s HZS Kladno, MP Hostivice, PČR.


35.

35. Dne 29. 7. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár výškové budovy v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+2 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach – poruchu EPS. Na místě společně s HZS Kladno, PČR a MP Hostivice.


36.

36. Dne 4. 8. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár odpadu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na místě již zasahuje PČR a MP Hostivice pomocí hasicího přístroje. Následně bylo provedeno uhašení pomocí vysokotlakého proudu a průzkum termokamerou. Na místě společně s HZS Kladno.


37.

37. Dne 5. 8. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, odstranění stromu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o část stromu spadlou na el. vedení. Po odpojení el. energie pracovníkem ČEZ byl strom rozřezán a následně odklizen z komunikace. Na místě společně s MP Hostivice a HZS Kladno.


38.

38. Dne 6. 8. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob z uzavřených prostor v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu se jednotka řídila požadavky policie. Na místě společně s MP Hostivice, PČR, HZS Kladno a ZZS ASČR Zbraslav


39.

39. Dne 7. 8. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek na komunikaci v obci Jeneč. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na ohlášené místo události bylo zjištěno, že zde k žádnému úniku nedošlo a místo zásahu se nachází jinde. Jednotka dále prováděla průzkum okolí. Následně byla informována, že místo již nalezla jednotka HZS Kladno a provedla úklid.


40.

40. Dne 7. 8. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek na komunikaci v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Na místě zásahu bylo zjištěno, že jde o rozsáhlý únik, způsobený deštěm společně s vozidly, nacházející se ve třech ulicích. Jednotka na úklid použila odmašťovací kapalinu, sorbent a vodu. Na místě společně s HZS Kladno, MP Hostivice.


41.

41. Dne 9. 8. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek do ovzduší v obci Jeneč. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Na místo zásahu dorazila jednotka jako první a prováděla evakuaci přilehlého okolí, měření koncentrací a protipožární opatření. Na místě společně s HZS Kladno, JSDH Jeneč, PČR.


42.

42. Dne 24. 8. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – dopravní nehoda, úklid vozovky v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo provedeno zajištění místa nehody, zajištění proti pohybu vozidel, protipožární opatření pomocí umístění hasicího přístroje a odpojení akumulátoru. Dále jednotka prováděla řízení dopravy a úklid vozovky. Na místě společně s MP Chýně, PČR, HZS Kladno.


43.

43. Dne 30. 8. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen – požár nákladního automobilu v obci Jeneč. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že byl již použit ruční hasící přístroj. Jednotka prováděla průzkum termokamerou a dohašení ohnisek pomocí vysokotlakého proudu. Na místě společně s PČR, HZS Kladno, JSDH Jeneč.


44.

44. Dne 1. 9. 2023 technická pomoc – zajištění bezpečnosti na akci Pivní slavnosti v Hostivici. Jednotka zajišťovala požární asistenci s vozidlem CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Dále byla druhá cisterna připravena na základně k dalším zásahům. Kvůli očekávání velkého počtu lidí sloužilo na naší zbrojnici i profesionální družstvo HZS Kladno.Volnější chvíle byly využity k proškolení dvou nových členů, které s radostí vítáme mezi námi.


45.

45. Dne 23. 9. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár průmyslového objektu v obci Jeneč. Jednotka vyjížděla s CAS32 T815 v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že již zasahuje JSDH Hostouň a jde o požár nákladního automobilu a části průmyslové haly. Jednotka tak tvořila zálohu za zasahující hasiče a techniku. Na místě společně s HZS Letiště Praha, JSDH Jeneč a HZS Kladno.


46.

46. Dne 1. 10. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár polního porostu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 a CAS 32 Tatra T815 v počtu 1+2 členů. Jednotka se na místo dostavila jako první a nasadila několik hasebních proudů. Po příjezdu dalších jednotek byl požár za několik desítek minut zlikvidován. Na místě společně s HZS Kladno, HZS Letiště Praha a HZS Praha. Foto: HZS Kladno a JSDH Hostivice


47. – 49.

47 – 49. Dne 3. 10. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, odstranění stromu z komunikace v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Celkem se jednalo o pět míst, kde došlo k pádu stromu do komunikace. Na likvidaci byla použita motorová pila a ženijní nářadí.


50.

50. Dne 3. 10. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek do ovzduší v Hostivici – Jih. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že zde již zasahuje PČR a provádí evakuaci bytového domu. Jednotka provedla průzkum pomocí detekčního přístroje. Následně byl kvůli nálezu úniku plynu na místo povolán pracovník plynárenské pohotovosti. Na místě společně s HZS Kladno, PČR a MP Hostivice.


51.

51. Dne 8. 10. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, transport pacienta, výpomoc ZZS v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Jednotka ve spolupráci s MP Hostivice snesla pacienta pomocí transportní plachty a následně jej předala ZZS.


52.

52. Dne 10. 10. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – Požár nízké budovy, kouř ve sklepě v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Jednotka na místo dorazila první a nasadila jeden vysokotlaký proud na dohašení ohniska. Následně byl proveden průzkum termokamerou a odvětrání budovy přetlakovou ventilací. Na místě společně s PČR, MP Hostivice, JSDH Hostouň a HZS Kladno.


53.

53. Dne 11. 10. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, transport pacienta, výpomoc ZZS v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+2 členů. Jednotka ve spolupráci s ZZS snesla pacienta pomocí vakuové matrace z 3.NP. Na místě společně. S MP Hostivice a HZS Kladno.


54. – 56

54. – 56. Dne 25. 10. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár odpadu, kontejner v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Jednotka postupně jela ke třem událostem. Na hašení použit vysokotlaký proud, ženijní nářadí a termokamera. Na místě společně s HZS Kladno, PČR a MP Hostivice.


57.

57. Dne 25. 10. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana zvířat z výšky v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Jednotka provedla sundání zraněné kočky ze stromu pomocí nastavovacího žebříku.


58.

58. Dne 27. 10. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob z uzavřených prostor, spolupráce s ZZS v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Jednotka byla odvolána při cestě k zásahu.


59.

59. Dne 28. 10. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, zapadlá osoba v bahně, Hostivice. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo dva členové v suchém obleku vstoupili do koryta potoka a následně s ostatními členy pomocí lana, páteřní desky a opasku vyprostili osobu z bahna. Na místě společně s HZS Kladno.

Foto: HZS Středočeského kraje


60.

60. Dne 31. 10. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, únik hydraulického oleje na vozovku v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Na úklid byl použit sorbent a sorpční tkanina. Na místě společně MP Hostivice.


61.

61. Dne 4. 11. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob z uzavřených prostor. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Na místo zásahu se jednotka dostavila jako první a provedla vstup do uzavřeného domu pomocí nastavovacího žebříku. Na místě společně s PČR, ZZS a HZS Kladno.


62.

62. Dne 28. 11. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek do ovzduší v Hostivici – Jih. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Jednotka provedla průzkum pomocí detekčního přístroje s negativním výsledkem. Na místě společně s PČR a MP Hostivice.


63.

63. Dne 5. 12. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, dopravní prostředky v Jenči. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Na místo zásahu jsme dorazili první a naštěstí po průzkumu termokamerou zjistilo, že se jedná jen o technickou závadu na vozidle. Během zásahu prováděla jed notka řízení dopravy. Na místě společně s HZS Kladno.


64.

64. Dne 22. 12. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, strom hrozící pádem na budovu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo jednotka provedla odstranění stromu pomocí motorové pily, ženijního nářadí a lana.


65 – 67

65. – 67. Dne 22. 12. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach –

technická pomoc, odstranění stromu z komunikace v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Celkem se jednalo o 3 místa, kde došlo k pádu stromu do komunikace. Na likvidaci byla použita motorová pila a ženijní nářadí.

technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, ulítlá trampolína na osobních vozidlech v Chýni. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo byla trampolína rozebrána a odklizena. Na místě společně s JSDH Chýně.

technická pomoc, odstranění několika stromů spadlých na el. vedení v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Na likvidaci byla použita motorová pila a ženijní nářadí. Zásah prováděn ve spolupráci s pracovníky ČEZ. Na místě společně s MP Hostivice.


68.

68. Dne 29. 12. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečné látky, únik oleje z osobního vozidla v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o olejovou skvrnu o délce cca 10m. Jednotka provedla úklid pomocí sorbentu a odmašťovací kapaliny. Na místě společně s MP Hostivice a HZS Kladno.


69.

69. Dne 30. 12. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, čerpání vody z rodinného domu v Jenči. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+6 členů a další člen se dostavil osobním vozidlem. Jednotka na místě zásahu provedla odčerpání vody pomocí kalového čerpadla Tsurumi a dalších technických prostředků.


70.

70. Dne 31. 12. 2023 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár stromu v Hostivici. Jednotka na místo zásahu vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Jednotka provedla uhašení a rozřezání stromu. Následně prolití okolí hasební vodou. Na místě společně s HZS Kladno a MP Hostivice.


konec roku 2023