1.

1) Dne 5. 1. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach technická pomoc – únik nebezpečných látek v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz-Atego v počtu 1+2 členů. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že jde o velký únik motorové nafty z neznámého zdroje. Vlivem deště a projíždějících aut se únik rozšířil do tří ulic a vozovka se stala velmi kluzkou. Jednotka prováděla úklid pomocí sorbentu a odmašťovací kapaliny. Na místě společně s HZS Kladno, MP Hostivice a ŘSD.


2.

2) 10. 1. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár nákladního vozidla v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 32 T 815 v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že řidič již uhasil plameny ručním hasícím přístrojem. Jednotka nasadila na dohašení a zchlazení rychlozásahové zařízení z CAS 32. Po příjezdu HZS Kladno proběhla kontrola pomocí termokamery. Na místě společně s MP Hostivice.


3.

3) Dne 12. 1. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, průmyslové objekty v Jenči. Jednotka vyjížděla s CAS 32 T815 v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že jde o závadu na strojovně a vzniká kouř, ne však požár. Na příkaz VZ se jednotka vrátila na základnu. Na místě společně s HZS Kladno, JSDH Hostouň.


4.

4. Dne 13. 1. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen požár, nízké budovy v Hostivici – Břve. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 a s CAS 32 T815 1+1 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že požár je již uhašen a šlo o vypalování kabelů místními lidmi bez domova. Na místě společně s HZS Kladno, MP Hostivice, PČR.


5.

5. Dne 18. 1. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob, uzavřené prostory v obci Jeneč. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu byl na žádost PČR a ZZS proveden násilný vstup do bytových prostor. Na místě společně s HZS Kladno.


6.

6. Dne 25. 1. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob, uzavřené prostory v obci Hostivice. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+1 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že MP Hostivice již provedla vstup do bytových prostor. Jednotka následně prováděla transport pacienta společně s ZZS.


7.

7. Dne 6. 2. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, odstranění nakloněného stromu v Hostivici JIH. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Další člen se na místo zásahu dostavil vlastním OA. Po příjezdu na místo zásahu byl strom odstraněn pomocí motorové pily. Na místě společně s MP Hostivice, která řídila dopravu.


8. – 11.

8. – 11. Dne 17. 2. 2022 byl JSDH Hostivice celkem 4x vyhlášen poplach, technická pomoc – odstranění stromu z komunikace v Hostivici. Jednotka pokaždé vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego. Na odstranění stromů byla použita motorová pila a ženijní nářadí.


12.

12. Dne 18. 2. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach, technická pomoc – odstranění stromu z komunikace v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů, další člen se dostavil OA. Na odklizení stromu byla použita motorová pila a ženijní nářadí.


13.

13. Dne 1. 4. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár nízké budovy v obci Chýně. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 a CAS32 T815 v počtu 1+1 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že na místě již zasahuje jednotka Chýně a Rudná a celá střecha rodinného domu je již zasažena požárem. Následně bylo vytvořeno několik hasebních proudů, po uhašení následovalo několika hodinové rozebíraní konstrukcí a hledání skrytých ohnisek pomocí termokamer. Na místě společně s JSDH Chýně, JSDH Rudná, HZS Kladno, MP Chýně a PČR.


14.

14. Dne 6. 4. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, polní porost v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo byl použit vysokotlaký proud a následně termokamera na dohledání skrytých ohnisek. Na místě společně s HZS Kladno.


15.

15. Dne 7. 4. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – dopravní nehoda silniční mezi Hostivicí a Chýní. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu bylo zjištěno, že na místě zásahu již zasahuje ZZS a PČR. Jednotka po průzkumu provedla zajištění nehody, protipožární opatření a po odvozu nabouraných automobilů i úklid vozovky. Na místě společně s HZS Kladno, ZZS, MP Hostivice, OP Chýně a PČR.


16.

Dne 19. 4. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár nízké budovy v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 a CAS 32 T815 v počtu 1+1 členů. Jednotka prováděla hasební zásah pomocí jednoho vysokotlakého a jednoho ,,C” proudu. Dále bylo použito ženijní nářadí a termokamera na vyhledání skrytých ohnisek. Na místě společně s HZS Kladno a PČR.


17.

17. Dne 21. 4. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár dopravních prostředků v obci Jeneč. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Na místo zásahu dorazila jako první a průzkumem bylo zjištěno, že majitel již požár uhasil přenosným hasícím přístrojem. Následně byl proveden průzkum termokamerou k nalezení skrytých ohnisek. Na místě společně s HZS Kladno.


18.

18. Dne 25. 4. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+2 členů. Průzkumem na místě zásahu bylo zjištěno, že jde o únik pohonných hmot z osobních automobilů. Únik byl likvidován pomocí sorbentu a odmašťovací kapaliny. Na místě společně s HZS Kladno, PČR, MP Hostivice a zástupci MěÚ Hostivice.


19.

19. Dne 9. 5. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – dopravní nehoda dvou osobních automobilů mezi Hostivicí a Chýní. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo jednotka provedla zabezpečení místa nehody, odpojení baterií a spolupracovala se ZZS na ošetření a transportu 7 osob. Na místě společně s PČR, MP Hostivice, ZZS SČK, ZS ASČR, HZS Praha a Kladno, HZSp Letiště Praha.


20.

20. Dne 11. 5. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – Dopravní nehoda – železniční, sražená osoba. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že na místě již zasahuje PČR a ZZS. Sražená osoba bohužel utrpěla zranění neslučitelná se životem. Jednotka dále prováděla transport cestujících z vlaku pomocí DA Renault Master do pražských Řep. Na místě společně s HZS Kladno a HZSP Správa železnic, MP Hostivice.


21.

21. Dne 11. 5. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – Záchrana osob z uzavřených prostor. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo zásahu jednotka, na žádost PČR, provedla násilný vstup do budovy. Na místě společně s ZZS, PČR, HZS Kladno, MP Hostivice.


22.

22. Dne 17. 5. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach, technická pomoc – odstranění stromu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že strom zasahuje přes celou vozovku. Následně za pomoci motorové pily byl strom rozřezán a odklizen. Poté proběhlo očištění vozovky ženijním nářadím.


23.

23. Dne 17. 5. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach, dopravní nehoda – úklid vozovky v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Na ropný únik byl použit sorbent a odmašťovací kapalina. Na místě společně s HZS Kladno.


24.

24. Dne 18. 5. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, zabouchnuté dítě v autě. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Krátce po příjezdu na místo zásahu se podařilo jednotce pomocí speciálního nářadí automobil otevřít a dítě následně předat matce. Na místě společně s MP Hostivice.


22.

25. Dne 20. 5. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, spadlé sloupy vysokého napětí. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že jde o spadlé vedení telefonních kabelů. Poškození způsobil pád stromu. Jednotka provedla uzavření komunikace, odstranění kabelů, sloupů a stromu. Následně byla komunikace uklizena ženijním nářadím. Na místě společně s MP Hostivice.


26. – 28.

26. – 28. Dne 21. 5. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, odstranění několika stromů z komunikace na vícero místech v katastru Hostivice. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu jednotky byly stromy odklizeny pomocí motorové pily a následně proveden úklid vozovky. Na místě společně s MP Hostivice.


29.

29. Dne 25. 5. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, transport pacienta pro ZZS v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu naše jednotka společně s ZZS a MP Hostivice transportovala pacienta z bytu do vozidla ZZS. Na místě společně s HZS Kladno.


30.

30. 17. 6. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – dopravní nehoda 2x OA s vyproštěním. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu bylo zjištěno, že na místě již zasahuje ZZS Středočeského kraje. Jednotka na místě prováděla zabezpečení místa nehody, zajištění vozidel, protipožární opatření, předlékařskou pomoc, transport pacienta, řízení dopravy a zasypání uniklých provozních kapalin. Na místě společně s JSDH Rudná, HZS Praha, HZS Kladno, HZS Letiště Praha, OP Chýně, MP Hostivice a PČR.


31.

31. Dne 22. 6. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana zvířat, uzavřené prostory. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů, další dva pak na místo dorazili po svých. Po příjezdu na místo zásahu bylo pomocí páčidla otevřen poklop kanálu a následovalo vytažení sedmi káčat. Na místě společně s MP Hostivice.


32.

32. Dne 25. 6. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Na místě společně s MP Hostivice a HZS Kladno.


33.

33. Dne 26. 6. 2022 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, odpad, ostatní. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz Atego v počtu 1+4. Jednotka byla odvolána během jízdy k zásahu.