1.

1) 8. 1. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana zvířat, malý pes se nemůže dostat z rybníka. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz-Atego a DA Renault s lodním přívěsem. Na místo zásahu naše jednotka dorazila první a průzkumem bylo zjištěno, že se zde žádný pes nenachází a nejspíš došlo k záměně s Nutrií říční. Na místě společně s HZS Kladno a MP Hostivice


2.

2) 11. 1. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – Odstranění nebezpečných stavů, padající led na střeše MŠ v Hostivici. K tomuto výjezdu jednotka nevyjela z důvodu absence strojníka/řidiče.


3.

3) 17. 1. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – Požár, trafostanice, spadlý drát el. napětí v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že již zasahuje jednotka HZS Praha a jsou na místě pracovníci ČEZ, kteří řeší závadu. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a následně místo předala pracovníkům ČEZ. Na místě společně s HZS Kladno a MP Hostivice.


4.

4) Dne 31. 1. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob, uzavřené prostory v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes – Benz Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden násilný vstup a následně bylo místo zásahu předáno PČR. Na místě společně s ZZS a HZS Kladno.


5.

5. Dne 5. 2. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek na vodní plochu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes – Benz Atego v počtu 1+5 a DA Renault Master s lodním přívěsem v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná nejspíš o únik ropné látky. Jednotka provedla sorpci látky z hladiny pomocí sorpční tkaniny. Na místě společně s HZS Kladno, PČR a MP Hostivice.


6.

6) Dne 9. 2. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – Technická pomoc, zamrzlé labutě na rybníce v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego a lodním přívěsem v počtu 1+2 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že labutě se nacházejí uprostřed rybníka. Po konzultaci s pracovníkem záchranné stanice AVES bylo rozhodnuto, že jsou labutě na 99% v pořádku a nejsou přimrzlé. Při odjezdu jednotky se labutě zvedly a přesunuly o několik metrů dále. Na místě společně s MP Hostivice.


7.

7) Dne 13. 2. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár nízké budovy v Dolanech. Jednotka vyjížděla jako první s CAS 32 T815 v počtu 1+3 a následně po dohodě s KOPIS HZS i s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu již probíhalo hašení jinými jednotkami. Naše jednotka byla určena CAS 20 jako záloha a CAS 32 jako doplňování vody. Na místě s několika jednotkami SDH a HZS Kladno.


8.

8. Dne 16. 2. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár nízké budovy v Hostivici. Jednotka vyjížděla z CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 a CAS 32 T815 v počtu 1+3 členů. Jednotka na místo zásahu dorazila jako první. Průzkumem bylo následně zjištěno, že se jedná o požár budovy většího rozsahu a údajně se mají uvnitř nacházet osoby bez domova. Jednotka provedla natažení dopravního vedení a následně ve spolupráci s HZS Praha natažení 3 útočných proudu. Po hašení požáru bylo jednotkou prováděno rozebírání požářiště, průzkum termokamerou, doplňování první cisterny, osvětlení místa zásahu a další. Na místě společně s MP Hostivice HZS Kladno, JSDH Hostouň, ZZS, PČR.


9.

9. Dne 26. 2. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob, uzavřené prostory v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se na místě již nachází PČR a MP Hostivice. Jednotka na místě zásahu nebyla již potřeba. Na místě společně s ZZS a HZS Kladno, Praha.


10.

10) Dne 3. 3. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – Dopravní nehoda železniční, sražená osoba vlakem v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na místě již zasahuje ZZS Středočeského kraje a MP Hostivice. Jednotka na místě prováděla zabezpečení místa nehody, kontrolu zdravotního stavu cestujících a jejich doprovod na nádraží. Na místě společně s HZS Kladno, HZS Praha, HZSp SŽ, PČR.


11.

11) Dne 13. 3. 2021 byly JSDH Hostivice vyhlášeny dva poplachy – technická pomoc, odstranění stromů z komunikace. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 a DA Renault Master v počtu 1+5 členů. Po odjezdu k oběma zásahům bylo ze strany KOPIS zjištěno, že jde o jednu událost, ale 2x nahlášenou. Jednotky po příjezdu provedly ve spolupráci s MP Hostivice odklízení stromu do příkopu a očištění komunikace.


12.

12) Dne 21. 3. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, odstranění padajících větví na komunikaci. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu byl použit trhací hák a větve byly strženy. Na místě společně s MP Hostivice.


13.

13) Dne 23. 3. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečné látky na vodní plochu v Hostivici. Jednotka provedla na žádost HZS Kladno vytvoření norné stěny pod mostem u hasičské zbrojnice. Následně provedla průzkum koryta potoka až k rybníku v ulici Za Mlýnem. Následně se jednotka spojila s VZ, který nás informoval, že únik se podařilo zachytit jednotce HZS Kladno dále proti proudu potoka. Na místě společně s MP Hostivice.


14.

14) Dne 24. 3. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, odpadu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že jde o požár autovraku, který je již částečně uhašen majiteli. Jednotka provedla dohašení pomocí vysokotlakého proudu a následně průzkum termokamerou. Na místě společně s HZS Kladno a MP Hostivice.


15.

15) Dne 13. 4. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob, otevření uzavřených prostor v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu vyčkala jednotka příjezdu PČR. Následně se společnými silami dostali do domu, kde bylo průzkumem zjištěno, že se zde nikdo nenachází v ohrožení života. Na místě společně s HZS Kladno, ZZS a MP Hostivice.


16.

16. Dne 23. 4. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek po dopravní nehodě v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo provedeno zajištění místa nehody, sorbce uniklých látek a řízení dopravy až do příjezdu PČR, které bylo místo zásahu předáno.


17.

Dne 29. 4. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár odpad, ostatní v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 32 T815 v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že jde o neuhašené ohniště. Jednotka provedla prolití ohniště 20l vody.


18.

18. Dne 9. 5. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár střechy rodinného domu v Jenči. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů, další družstvo 1+5 zůstalo na stanici v záloze. Jednotka dorazila na místo první a průzkumem bylo zjištěno, že šlo o požár stromu, který byl uhašen před příjezdem jednotek. Následně bylo provedeno prolití místa požáru hasební vodou a kontrola termokamerou. Na místě zásahu společně s HZS Kladno a JSDH Hostouň.


19.

19. Dne 9. 5. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob, transport pacienta v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo jednotka provedla transport pacienta do vozidla ZZS pomocí nosítek. Na místě společně s MP Hostivice, ZZS SČK a HZS Kladno.


20.

20. Dne 10. 5. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – Technická pomoc, odstranění stromu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s DA Renault Master v počtu 1+7 členů, další družstvo 1+3 zůstalo na stanici v záloze. Po příjezdu na místo zásahu bylo provedeno odstranění větve pomocí motorové pily a úklid vozovky. Po dobu zásahu byla komunikace ve spolupráci MP Hostivice uzavřena.


21.

21. Dne 14. 5. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana osob, zaklíněná končetina ve stroji v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+2 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že již zasahují ZZS a jednotky HZSP Letiště Praha a HZS Praha. Naše jednotka se po domluvě s VZ vrátila na základnu.


22.

22. Dne 24. 5. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár lesního porostu v Hostivici Jih. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 a CAS 32 T815 v počtu 1+2 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že jde o doutnající ohniště v lese o rozloze 2x2m. Na uhašení byl použit vysokotlaký proud z CAS 20. Na místě společně s PČR, MP Hostivice a HZS Kladno.


23.

23. Dne 25. 5. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek na komunikaci v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Na místě zásahu se již nacházela MP Hostivice. Následným průzkumem bylo zjištěno, že jde o únik motorové nafty a na likvidaci byl použit sorbent s AQ kapalinou. Na místě společně s HZS Kladno.


24.

24. Dne 29. 5. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – likvidace obtížného hmyzu, včely na OA v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo provedeno zabezpečení místa a byl povolán včelař, který si roj převzal.


25.

25. Dne 29. 5. 2021 byl JSDH Hostivice – EPS hlásí požár v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Během jízdy k zásahu byla jednotka odvolána, jelikož se požár nepotvrdil.


26.

26. Dne 3. 6. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár u rodinného domu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že jde o špatně nahlášené pálení. Na místě společně s HZS Kladno a PČR.


27.

27. Dne 16. 6. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana imobilní osoby ze zvedacího zařízení. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů, další člen dorazil osobním vozidlem. Po příjezdu na místo jednotka provedla vyproštěni a transport osoby, která nevyžadovala žádné ošetření. Na místě společně s MP Hostivice.


28.

28. Dne 19. 6. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár, nízké budovy v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 32 T815 v počtu 1+2 a CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+1 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že jde o požár kuchyně v rodinném domě. Zásah byl prováděn pomocí rychlozásahového proudu v dýchací technice. Následně bylo prováděno rozebírání stropu, kontrola termokamerou a byla nasazena přetlaková ventilace. Na místě společně s HZS Kladno, MP Hostivice a PČR.


29.

29. Dne 21. 6. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – únik ropných produktů z odstaveného vozidla v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že jde o únik motorového oleje. Na jeho likvidaci byl použit sorbent. Na místě společně s PČR a HZS Kladno.


30.

30. Dne 29. 6. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, odstranění dvou stromů přes komunikaci v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 a DA Renault Master v počtu 1+2 členů. Na místě zásahu jednotka provedla odstranění stromů pomocí motorové pily a ženijního nářadí.


31.

31. Dne 2. 6. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár popelnice, kontejneru v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů a dva další členové dorazili pěšky. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří kontejner na elektrospotřebiče a akumulátory, proto byl nasazen vysokotlaký proud a pěnotvorné zařízení Propak. Následoval průzkum termokamerou. Na místě společně s HZS Kladno


32.

32. Dne 5. 7. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár osobního vozidla na dálnici D6. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že o požár se nejedná a již zde zasahuje jednotka HZS Kladno. Z rozhodnutí VZ naše jednotka prováděla zabezpečení místa zásahu a řízení dopravy. Na místě společně s PČR a ŘSD.


33.

33. Dne 8. 7. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár nízké budovy po úderu blesku v Jenči. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že jde o planý poplach. Na místě společně s HZS Kladno.


34.

34. Dne 9. 7. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – technická pomoc, odstranění stromu přes komunikaci v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Jednotka po příjezdu na místo odstranila strom pomocí motorové pily. Dále bylo provedeno očištění komunikace


35.

35. Dne 23. 7. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – dopravní nehoda, vyproštění v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Jednotka po příjezdu na místo spolupracovala se ZZS na ošetření zraněných, dále pak pracovala na odstranění uniklých kapalin a zabezpečení místa nehody. Na místě společně s HZS Kladno, PČR a ZZS.


36.

36. Dne 13. 8. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – záchrana zvířat z výšky v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz-Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o psa na střeše, který není schopný pohybu. VZ rozhodl o použití nastavovacích žebříků. Po kontrole psa, který neměl jiné zranění a není agresivní, byl proveden transport. Do příjezdu majitele byl pes ponechán v kabině CAS 20 kvůli vysokým teplotám. Na místě společně s HZS Kladno a MP Hostivice.


37.

37. Dne 22. 8. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach -únik ropných produktů v obci Jeneč. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz Atego v počtu 1+4 členů. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla úklid olejové skvrny pomocí sorbentu a odmašťovací AQ kapaliny. Na místě společně s HZS Kladno.


38.

38. Dne 18. 9. 2021 byla jednotka během jízdy k úpravě trati z důvodu závodu Hostivice RUN odvolána k dopravní nehodě bez zranění v Hostivici. Jednotka zasahovala s CAS 20 Mercedes Benz-Atego v počtu 1+2 členů. Na místě bylo provedeno odpojení AKU, zajištění místa nehody, odklízení stromu a úklid vozovky. Na místě společně s HZS Kladno a PČR.


39.

39. Dne 19. 9. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach technická pomoc – otevření bytu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz-Atego v počtu 1+4 členů. Na místě zásahu bylo provedeno násilné otevření bytu a zajištění místa pro přistání vrtulníku LZS. Na místě společně s PČR a HZS Kladno


40.

40. Dne 21. 9. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach požár – nízké budovy v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 32 T815 v počtu 1+2 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že jde o požár odpadu vedle budovy. Před příjezdem na místě již zasahovala PČR. Na uhašení ohniska bylo použito rychlozásahové zařízení z CAS. Na místě společně s HZS Kladno.


41.

41. Dne 27. 9. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach záchrana osob – dítě uzavřené v OA. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu bylo zjištěno, že na místě zasahuje jednotka HZS Kladno a MP Hostivice. Společnými silami se podařilo OA otevřít bez škod na majetku.


42.

42. Dne 6. 10. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach, požár člověka – kontrola po výbuchu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že popálenou osobu již odvezla ZZS. Jednotka provedla kontrolu pomocí termokamery s negativním výsledkem na skrytá ohniska. Na místě společně s HZS Kladno a PČR.


43. – 50.

43. – 50. Dne 21. 10. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach odstranění nebezpečných stavů v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Jednalo se o odstranění cca 15 stromů, které hrozily pádem, zasahovaly do vozovky či spadly na osobní vozidla. Dále pak jednotka prováděla zábory a odstraňovala uvolněné předměty ohrožující občany.


51. – 52.

51. – 52. Dne 22. 10. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach, odstranění nebezpečných stavů v Hostivici. Jednotka vyjížděla s DA Renault Master v počtu 1+2 členů. Zásahy spočívaly v odstranění nebezpečných stromů v okolí hostivických rybníků


53.

53. Dne 22. 10. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach, odstranění nebezpečných stavů – strom spadlý na střechu a hrozící dalším pádem. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+2 členů. Jednotka po příjezdu provedla odstranění části stromu ze střechy pomocí motorové pily.


54.

54. Dne 26. 10. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach, požár výškové budovy v Hostivici – JIH. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Jednotka se na místo zásahu dostavila jako první a provedla vstup do bytové jednotky. Průzkumem bylo zjištěno, že šlo o menší zahoření vybavení v kuchyni. Následně bylo provedeno odvětrání prostor. Na místě společně s PČR, HZS Kladno a HZS Praha.


55.

55. Dne 29. 10. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach technická pomoc – transport pacienta v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Pacient byl po příjezdu jednotky vynesen pomocí transportní plachty a následně předán ZZS.


56.

56. Dne 29. 10. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach technická pomoc – odstranění stromu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu jednotky bylo zjištěno, že větev visí ve výšce cca 15m. Po příjezdu výškové techniky HZS Kladno byla větev společnými silami odstraněna. Na místě společně s HZS Kladno a MP Hostivice.


57.

57. Dne 4. 11. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár odpadu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+4 členů. Na místo zásahu se jednotka dostavila jako první a byl nasazen vysokotlaký proud. Po uhašení byl následně kontejner prohrabán z důvodu nalezení skrytých ohnisek. Jako poslední bylo nasazeno zařízení PRO/PAK a kontejner byl zapěněn. Na místě společně s HZS Kladno


58.

58. Dne 12. 11. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach záchrana zvířat – kotě sedí 3 hodiny na parapetu a nemůže dolů. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+3 členů. Po příjezdu na místo zásahu jednotka použila nastavovací žebřík a vyslala nejhezčího člena na záchranu. To však nestačilo a kotě pohledem na jednoho z nás k smrti vyděšené vzalo čáru a zdrhlo bez poděkování. Na místě společně s MP Hostivice.


59.

59. Dne 21. 11. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach technická pomoc – spolupráce se složkami IZS. Jednotka vyjížděla s CAS 25 Mercedes Benz Atego v počtu 1+5 členů.


60.

60. Dne 4. 12. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach, požár dutého stromu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Jednotka po příjezdu uhasila požár pomocí vysokotlaku a 1x C proudu. Požár se však rozšířil dutinou vysoko do koruny stromu. Jelikož byl strom nakloněn nad el. vedení, nebylo možné jej pokácet bez použití výškové techniky. Po příjezdu HZS Kladno se společnými silami podařilo strom z části pokácet a dohasit. Jednotka prováděla dohled na místě zásahu do večerních hodin a následně i druhý den. Na místě společně s MP Hostivice


61.

61. Dne 7. 12. 2021 byl JSDH Hostivice byl vyhlášen poplach, požár stromu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 32 T815 v počtu 1+3 členů. Po příjezdu byl použit jeden proud C. Následným průzkumem bylo zjištěno, že ohnisko je hluboko v dutině vzrostlého stromu a bude jej potřeba pokácet. Po příjezdu HZS Kladno a potřebné techniky byla část stromu rozřezána a uhašena.


62.

62. Dne 25. 12. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár nízké budovy v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o požár odpadu v budově. Na hašení byl nasazen vysokotlaký proud. Zásah byl proveden v dýchací technice, následně byla použita termokamera a ženijní nářadí na vynášení odpadu. Na místě společně s ZZS, HZS Kladno, HZSp SŽ Praha, MP Hostivice, PČR.


63.

63. Dne 31. 12. 2021 byl JSDH Hostivice vyhlášen poplach – požár odpadu v Hostivici. Jednotka vyjížděla s CAS 20 Mercedes Benz – Atego v počtu 1+5 členů. Po příjezdu na místo zásahu byl použit vyskotlaký proud na hořící kontejner směsného odpadu, který se vznítil od zábavní pyrotechniky. Na místě společně s MP Hostivice.