Výstraha ČHMÚ

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html