Průměrný rok

JSDH Hostivice hodnotí rok 2019 z pohledu počtu výjezdů jako průměrný, ale co se týče prováděných prací, tak se jednalo o rok spíše klidnější. Za uplynulý rok naše jednotka vyjela k 38 výjezdům, z toho bylo 13 požárů, 16 technických pomocí, 3 ropné úniky, 3 dopravní nehody, 2 plané poplachy a jednou jednotka nevyjela z důvodu nepřítomnosti členů. Dohromady bylo během výjezdů odpracováno 320 hodin. Mimo poplachy vyhlášené krajským operačním střediskem, jednotka asistovala u několika událostí, které nepotřebovaly vyhlásit poplach, nebo snesly drobného odkladu. Mezi ně patří likvidace obtížného hmyzu, práce ve výškách, nebo asistence u mnoha kulturních akcí v našem městě. Mezi největší zásahy bezesporu patří požár elektroodpadu v Tursku, kam byla jednotka povolána až v odpoledních hodinách, i když s požárem již jednotky bojovaly od ranních hodin. Naše jednotka v Tursku vystřídala své již dlouhodobě zasahující kolegy a prováděla dohašovací práce přes celou noc až do dopoledních hodin následujícího dne. Podobně tomu bylo u požáru lesního porostu v Libčicích nad Vltavou, zde dohašování však netrvalo tak dlouho.

Mezi další zajímavé výjezdy patří záchrana osoby z vypuštěného rybníka Kalý, dopravní nehoda ve spojitosti s poraženým sloupem el. vedení, únik neznámé látky na silnici v Chýni a nakonec je potřeba zmínit i pro jednotku velmi přínosné taktické cvičení v hostivickém gymnáziu. Během všech výjezdů se jednotka setkala se spousty lidských osudů, vděku, kladných reakcí, bohužel ale i s nevolí a dokonce velkou agresivitou některých občanů. Během roku tak naši členové prodělali několik nepěkných chvil, které jsme se snažili zahnat společnými oslavami a akcemi.

Co se týče techniky, máme co dohánět. Prostředky osobní výzbroje a načinní, se rok po roce daří celkem obnovovat či opravovat a držet tak krok s moderními trendy v hasičském odvětví. Horší to je však s vozidlovou technikou, kde si bohužel stáří strojů vybírá svou daň, ale doufáme v lepší časy a zároveň doufáme ve zvýšení odborností a znalostí našich hasičů. V roce 2020 se chceme zúčastnit několika výcviků společně s HZS ČR, a to především záchrana z vody či záchrana ze zamrzlých vodních ploch, dále pak odborných stáží na profesionálních stanicích s důrazem na zásah s použitím systému D a pěnotvorného zařízení Pro/Pak, v neposlední řadě se pak zaměřit na činnost u dopravních nehod, práci ve výškách a předlékařské pomoci. Jako nezbytnou součástí naší činnosti je udržování techniky, aby byla vždy akce schopná a co nejvíce spolehlivá. Proto bychom vám chtěli slíbit, že se i v tomto roce budeme co nejvíce snažit vám pomoci, pokud vás postihnou jakékoliv nepříjemné situace.

Sdílet na sociálních sítích ...